Algemene voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

  • Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH, klik hier). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

 

  • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
  • Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 

Alle prijzen gelden tot 31 december 2019